Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Synerplay van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Synerplay is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Synerplay de doeleinden en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Synerplay verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Synerplay is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54214254.

 

Waarom verwerkt Synerplay je persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als klant of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van je. Synerplay verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Synerplay verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Synerplay:

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om je informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Verder gebruiken wij je persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van klanten en overige betrokkenen bij Synerplay te vergroten. Hierbij trachten wij rekening te houden met je voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie van Synerplay, kan je een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar privacy@synerplay.nl.

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Synerplay alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Synerplay hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Synerplay waarbij Synerplay erop let dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Synerplay, bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van klantgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klanten;
  • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij Synerplay door het bezoek aan onze website je (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Synerplay daarbij gebruikt, is dat je IP-adres wordt gekoppeld aan je handelingen en op basis daarvan worden je voorkeuren vastgesteld.
Bekijk alle berichten